Código ético
Estatutos
Condiciones comerciales 2021

La cooperativa

Vigo

Camiño do Caramuxo, 13
36213 Vigo
Tel. Central: 986290200
Informática: 986210391
Fax: 986202785

Ourense

Vial 2, P. 36 - P. Empresarial
Pereiro de Aguiar
32792 Ourense
Tel. Central: 988216646
Fax: 988217590

Pontevedra

San Mauro, 50
36161 Pontevedra
Tel. Central: 986858516
Fax: 986862830

Coruña

Parque empresarial
Pedrapartida Coirós
Parcelas 12-14,
subparcelas 3 y 4.
15316 Coirós
A Coruña
Teléfono: 881980643